menu

Verzenden

  1. De levering van de goederen door Waaltjes.nl vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
  2. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
  3. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Waaltjes.nl na mondeling of schriftelijk bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen zonder dat hierdoor voor de Koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
  4. Bij bezorging worden de materialen naast de vrachtwagen gelost tot zover deze kan komen; dit ter beoordeling aan de chauffeur.
  5. Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is Waaltjes.nl bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.